குரு பெயர்ச்சி

Tamil Guru Peyarchi Predictions

2010 - 2011 குரு பெயர்ச்சிப் பலன்கள்

Mesham | Aries - 2009/2011 Tamil Guru Peyarchi Horoscope
21/Mar - 19/Apr
Rishabam | Taurus - 2009/2011 Tamil Guru Peyarchi Horoscope
20/Apr - 20/May
Mithunam | Gemini - 2009/2011 Tamil Guru Peyarchi Horoscope
21/May - 21/Jun
Kadagam | Cancer - 2009/2011 Tamil Guru Peyarchi Horoscope
22/Jun - 22/Jul


Simmam | Leo - 2009/2011 Tamil Guru Peyarchi Horoscope
23/Jul - 22/Aug
Kanni | Virgo - 2009/2011 Tamil Guru Peyarchi Horoscope
23/Aug - 22/Sep
Thulam | Libra - 2009/2011 Tamil Guru Peyarchi Horoscope
23/Sep - 22/Oct
Virushigam | Scorpio - 2009/2011 Tamil Guru Peyarchi Horoscope
23/Oct - 21/Nov


Thanusu | Sagittarius - 2009/2011 Tamil Guru Peyarchi Horoscope
22/Nov - 21/Dec
Magaram | Capricorn - 2009/2011 Tamil Guru Peyarchi Horoscope
22/Dec - 19/Jan
Kumbam | Aquarius - 2009/2011 Tamil Guru Peyarchi Horoscope
20/Jan - 18/Feb
Meenam | Pisces - 2009/2011 Tamil Guru Peyarchi Horoscope
19/Feb - 20/Mar


Site Meter