முதல் பக்கம் » கவிதை » மரபுக் கவிதை
மரபுக் கவிதை -

Tamil Poem - Tamil Kavithaigal

பட்டக் காலிலே படுமென்பார்

புலவர் சா இராமானுசம், சென்னை.

பட்டக் காலிலே படுமென்பார்
கெட்டக் குடியே கெடுமென்பார்
பழமொழி சொன்னார் அந் நாளே
பார்த்தோம் சான்றாய் இந் நாளே
மீண்டும் மீண்டும் ஜப்பானில்
மிரட்டும் அதிர்வுகள பல ஊரில்
வேண்டுவோம் இயற்கைத் தாயிடமே
வேதனை செய்வதா சேயிடமே

பட்டது போதும் அவர் துயரம்
பறந்திட அங்கே பல உயிரும்
கெட்டது போதும் இனி மேலும்
கெடுவது வேண்டா ஒரு நாளும்
விட்டிடு பூமித் தாயே நீ
விழுங்க திறவாய் வாயே நீ
தொட்டது அன்னவர் துலங்கட்டும்
தொழில்வளம் முன்போல் விளங்கட்டும்

உழைப்பவர் அவர்போல் உலகில்லை
உண்மை முற்றிலும் ஐயமில்லை
தழைக்க வேண்டும் அவர் வாழ்வே
தடுத்தால் உனக்கும் அது தாழ்வே
பிழைக்க அன்னவர் வழி காட்டி
பூமித்தாயே கருணை விழி காட்டி
செழிக்கச் செய்வது உன் செயலில்
செழிப்பதும் அழிப்பதும் உன் கையில்

அணுவால் அழிந்தும் மீண்டவரே
அவருக்கு நிகராய் உண்டெவரே
துணிவே அவருக்குத் துணையாமே
தொழிலில் அதுவே இணையாமே
அணுவே இன்றவர் முன்னேற்றம்
அடையச் செய்தது பெரு மாற்றம்
பணிவாய் பூமித் தாய் உன்னை
பாடி முடித்தேன பா(ர்) அன்னை

மரபுக் கவிதை

Site Meter